Hisory of Poland

historyPonad tysiącletnią historię Polski nie sposób przedstawić podczas godzinnych wykładów. Można jednak zapoznać obcokrajowców z najistotniejszymi wydarzeniami w dziejach kraju Mieszka Pierwszego. W ramach tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Języków, tego zadania podjęła się Alice Renard, przewodnicząca International Friends of Wrocław. Goście uczestniczący w wykładzie mogli usłyszeć między innymi o takich władcach Polski jak Mieszko I, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Jan III Sobieski czy Stanisław August Poniatowski. Wspomniani zostali również zasłużeni dla nauki i kultury Polacy jak Mikołaj Kopernik, Maria Curie-Skłodowska czy Fryderyk Chopin. Historia Polski została osadzona w kontekście europejskim i światowym. Na sali obecni również byli Polacy. Wykład był dla nich szansą na zapoznanie się ze sposobem postrzegania polskiej historii przez obcokrajowców.

history Alice Renard zwróciła uwagę na wiele wątków historii Polski, którym jej zdaniem poświęca się zbyt mało czasu na zachodzie, takich jak pierwsza w Europie Konstytucja 3 Maja, Zbrodnia Katyńska czy Powstanie Warszawskie. Po wykładzie nawiązała się gorąca dyskusja dotycząca głównie XX-wiecznej historii Polski.

history2