Nie widzę, ale oglądam. Nie słyszę, ale słucham.

4c182219-d0ad-4515-beda-f63a29976b1aNie łatwo jest być niewidomym, a jednak oglądać. Podobnie jak nie łatwo jest rozmawiać mimo niemożności wypowiadania słów czy słuchania. Jednak nie łatwo, nie oznacza że jest to niemożliwe. Zobacz jakie inicjatywy przygotowaliśmy podczas tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia Języków dla osób niewidomych i głuchoniemych.

Już 23 września od godziny 16:00 będziecie mieli możliwość wzięcia udziału w wystawie i prezentacji przygotowanej przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną pt. Uniwersalny kod zapisu danych – system Louisa Braille’a. Jeżeli chcesz zapoznać się z językiem Braille’a to wydarzenie jest przygotowane właśnie dla Ciebie.

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, Rynek 58, Wrocław zapisy: tel. 71 335 22 34 | kmowiona@wbp.wroc.pl

136461_1272564608_a2f5_p

Także w Przedstawicielstwie Regionalnym Komisji Europejskiej przygotowaliśmy dla Was ciekawe wydarzenia.

W środę 25 września będziecie mogli wziąć udział w debacie „Spróbujmy się zrozumieć” organizowanej przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Dobre Kadry, której głównym pytaniem będzie: „Czy język migowy to język obcy?”

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Dobre Kadry, Dom Europy, ul. Widok 10, Wrocław

zapisy do 24 września: jakub.bornio@ec.europa.eu

___________________________________________________

Od 23 do 30 września, w godzinach 12:00-16:00 będziecie mogli wziąć udział w pokazie filmów animowanych z audiodyskrypcją, „Nie widzę, ale oglądam”. Pokaz przeznaczony jest głównie dla osób niewidomych i niedowidzących, natomiast do uczestnictwa w panelu zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Tak wydarzenie przedstawia Centrum Kultury Wrocław-Zachód:

Ideą projektu „Drzwi otwarte- integracja, otwórzmy kina” było umożliwienie dziecii młodzieży z dysfunkcjami wzroku, a więc niejednokrotnie wykluczonej społecznie, poprzez swoją niepełnosprawność, czynnego uczestnictwa w działaniach artystycznych i społecznych, tj. warsztatach animacji filmowej oraz projekcjach filmowych. Działanie, poprzez wykorzystanie odpowiednich technik i możliwości, miało za zadanie aktywizować i inspirować zachowania twórcze, a przez to umożliwić artystyczny rozwój i pogłębiać zainteresowania młodzieży zarówno niepełnosprawnej jak i zdrowej, sztuką tworzenia filmów animowanych, i nauczyć ją podstawowych umiejętności ich realizacji. Ponadto uczestnictwo w projekcie (integracyjnych warsztatach, projekcjach filmowych, konferencji) miało za zadanie łamać bariery i stereotypy ograniczające dostęp niewidomych do kultury audiowizualnej.

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej, Dom Europy, ul. Widok 10, Wrocław wstęp wolny

___________________________________________________

Zapraszamy na strony organizacji działających we Wrocławiu, które wspierają osoby niewidome, niedowidzące i głuchonieme.

www.oswdn.pl

www.trakt.org.pl

www.cross.org.pl