Śpiewaj z EDJ!

jubilo

Źródło: jubiloproject.com

28 września w godzinach 14.00-18.00 w Sali Teatru Laboratorium, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, będzie okazja do ćwiczenia umiejętności wokalnych.

Głos Tradycji to warsztaty wokalne powadzone przez aktorów Jubilo Project: Diego Pileggiego, Agnieszkę Bresler i Ilonę Krawczyk.

W ramach warsztatów będzie można  poznać oraz nauczyć się pieśni pochodzące z różnych europejskich tradycji. Wychodząc od prostych ćwiczeń słuchowych, głosowych i harmonizacyjnych, oraz przy użyciu takich elementów jak rytm, impuls i dźwięk, uczestnicy  odkryją jak otwierać głosy, nauczą się pieśni i wspólnie je wyśpiewają.

Praca opierać się będzie na treningu wokalnym i poszukiwaniach muzycznych Jubilo Project, rozwijanych i wzbogacanych o materiały źródłowe wywodzące się z różnych tradycji i kultur, zbieranych podczas wypraw badawczych podejmowanych przez liderów projektu (do Włoch, Hiszpanii, Polski, Rosji, Rumunii i na Sardynię).

Warsztaty są otwarte dla dorosłych. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie wokalne. Miejsc jest tylko 16, więc warto już się zapisać pod adresem : contact@jubiloproject.com

O Jubilo Project:

Jubilo jest projektem zainicjowanym w celu kreowania spotkań na płaszczyźnie artystycznej wśród wrocławskich i dolnośląskich społeczności lokalnych. Nazwa Jubilo wywodzi się od łacińskiego słowa jubilare, które znaczy tyle co „krzyczeć z radości”. Jubilo kieruje się potrzebą artystycznej interwencji jako protestu przeciw wykluczaniu z kultur, dążąc do przełamywania barier społecznych, ekonomicznych, językowych i kulturowych poprzez akcje i interwencje artystyczne, w których płaszczyznę wymiany stanowi język ciała, głosu, muzyki i przestrzeni. Inicjatywy te realizowane są pod postacią długoterminowych spotkań warsztatowych, będących swoistym dialogiem artystycznym pomiędzy uczestnikami a międzynarodowym zespołem Jubilo, w skład którego wchodzą aktorzy i muzycy z Włoch, Polski, Kanady, Hiszpanii, Grecji i Stanów Zjednoczonych

Od czasu swojego powstania w 2011 roku, zespół Jubilo współpracował z wieloma grupami i organizacjami na terenie Wrocławia, w tym ze Stowarzyszeniem Świat Nadziei, Romani Bacht, PROM, Stowarzyszeniem Nomada, Fundacją Opieka i Troska a także Stowarzyszeniem Snaga Zene w Bośni; pracując między innymi z niepełnosprawną fizycznie i umysłowo młodzieżą, dorosłymi z doświadczeniem choroby psychicznej, dziećmi pochodzenia polskiego i romskiego. Jubilo współpracuje też z wieloma instytucjami kultury i teatrami na terenie Wrocławia, w tym z Teatrem Pieśń Kozła oraz Instytutem im. Jerzego Grotowskiego. Obecnie Jubilo Project wchodzi w skład programu Body Constitution prowadzonego i wspieranego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego. Działalność Jubilo obejmuje również publiczne pokazy efektów pracy, w tym prezentacje, wykłady, filmy dokumentalne oraz wystawy fotografii i sztuki.