Startujemy z EDJ

P0070050017

It ain’t what you say. Warsztaty z angielskiego slangu dla nastolatków (12-14 lat) od British Council w American Corner we Wrocławiu.

Daty: -> 12 września 2014 -> 19 września 2014

Czas trwania: 2 sesje x 60 min

Lokalizacja: American Corner – Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58.

Ponad półtora miliarda ludzi, czyli jedna czwarta populacji świata uczy się językaangielskiego – więcej niż jakiegokolwiek innego języka. Tymczasem osoby mówiące po angielsku używają różnych odmian, dialektów i slangu. British Council zaprasza nastolatków z rodzicami do świętowania Europejskiego Dnia Języków podczas warsztatów z angielskiego slangu. Zapomnijmy o zasadach gramatycznych i perfekcyjnej wymowie. Uczestnicy dowiedzą się, czym różni się slang od „prawdziwego” angielskiego i jak swobodnie go używać.

Uczestnicy otrzymają:

– Materiały do ćwiczenia slangowego słownictwa podczas warsztatu

– Listę do utrwalenia słownictwa i zwrotów poznanych na warsztacie

Plan warsztatów:

* 17.00-18.00 dla nastolatków w wieku 12-14 lat

* 18.00-19.00 dla nastolatków w wieku 12-14 lat

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Obecność rodziców podczas warsztatów jest obowiązkowa. Rodzice mogą uzyskać informacje na temat wspierania swoich dzieci w edukacji językowej, jak również kursów British Council we Wrocławiu.

Liczba miejsc na każdą sesję jest ograniczona.

Szczegóły rejestracji znajdują się na stronie http://www.britishcouncil.pl/wydarzenia/warsztaty- slang-edj

 

It ain’t what you say. British slang workshop for teenagers (12-14) from British Council  in American Corner in Wroclaw

Dates:

12 September 2014

19 September 2014

Time: 2 sessions x 60 minutes

Location: American Corner – Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego in Wrocław, Rynek 58

Over 1.5 billion people are learning English. That’s quarter of the world’s population – more than any other language. At the same time, people speaking English use many differentforms, dialects and slang terms. British Council invites children together with their parents to celebrate European Day of Languages on English slang workshops. Let’s forget about grammar and perfect spelling. Participants will learn about the differences between slang and ‘normal’ English and how to use it freely.

Participants will receive:

– Materials to practice slang vocabulary during workshop – Vocabulary list to reinforce the new words and phrases they learn in the workshops

Session schedule:

* 17:00-18.00 for teenagers aged 12-14

* 18:00-19.00 for teenagers aged 12-14

Participation is free of charge.

Parents are asked to accompany their children during the event. Parents can learn more about ways of supporting their children in language education, as well as about British Council courses in Wroclaw.

We have a limited number of places available for each session.

Details of the registration: http://www.britishcouncil.pl/en/events/slang-workshop-edl