EDJ 2019 w Warszawie

Europejski Dzień Języków 2019 w Warszawie 

Zaczyna się już 16 września !

 

Godzina Wydarzenie Organizator/Miejsce
16 – 17  WRZEŚNIA
Lekcje języków obcych za pośrednictwem Skype’a

(Języki: angielski, czeski, duński, estoński, francuski, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, niemiecki, portugalski, rumuński, słowacki, włoski)

EUNIC Warszawa, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Rejestracja: LekcjeSkype

23 WRZEŚNIA
09:00 – 15:45 Uczeń wielojęzyczny – jak wspierać jego integrację, rozwój i potencjał językowy

(Warsztaty dla nauczycieli)

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Polskie Forum Migracyjne

Biuro Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16, Warszawa

09:00 – 14:00 Wsparcie psychologiczne dziecka mimo bariery językowej – warsztat dla psychologów i pedagogów szkolnych pracujących z dziećmi wielojęzycznymi

(Warsztaty dla nauczycieli)

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Polskie Forum Migracyjne

Biuro Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16, Warszawa

09:00 – 15:45 TIK-ające języki obce, czyli o nowych technologiach w nauczaniu języków obcych

(Warsztaty dla nauczycieli języków obcych)

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Polskie Forum Migracyjne

Biuro Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16, Warszawa

24 WRZEŚNIA
9:00 – 15:45 TIK-ające języki obce, czyli o nowych technologiach w nauczaniu języków obcych

(Warsztaty dla nauczycieli języków obcych)

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Polskie Forum Migracyjne

Biuro Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16, Warszawa

26 WRZEŚNIA
8:30 – 10:30 Herzlich Wilkommen in Berlin! Welcome to Berlin!

(Lekcja modelowa z wykorzystaniem języka angielskiego i niemieckiego oraz narzędzi cyfrowych)

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych. Partner: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

SP nr 53 im. M. Zaruskiego, ul. Rudzka 6

18:00 – 20:00 Język a płeć i kultura

(Dyskusja panelowa o tym jak role i formy społeczne znajdują odzwierciedlenie w języku)

Goethe-Institut, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, EUNIC Warszwa