Lekcje przez Skype’a

Co to za lekcje? Aby umożliwić udział w Europejskim Dniu Języków uczniom z całej Polski, od kilku lat organizujemy lekcje języków obcych, odbywające się za pośrednictwem Skype’a.  Lekcje są dostępne dla grup uczniów w wieku 12-15 oraz 15+ i rezerwowane przez ich nauczycieli.

Lekcje organizowane są przez Instytuty Kultury oraz Ambasady działające w ramach Stowarzyszenia Narodowych Instytucji Kultury Unii Europejskiej (EUNIC). Co za tym idzie, są niezwykle ciekawe i stoją na bardzo wysokim poziomie.

Jakie języki? W tym roku będzie można wziąć udział w blisku 100 lekcjach w 16 językach. Będą to m.in. angielski, duński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, niemiecki, portugalski, rumuński, turecki czy włoski. Podczas lekcji będzie można poznać podstawowe słowa i najczęściej używane zwroty, jak i poznać kulturę, obyczaje oraz tradycje poszczególnych krajów.

Lepiej się pospieszyć… Nasze lekcje cieszą się ogromną popularnością i są co roku rezerwowane w bardzo krótkim czasie! W przypadku braku wolnych miejsc, rezerwacje są wciągane na listę rezerwową. Zawsze istnieje przecież możliwość, że jakaś grupa zrezygnuje z zarezerwowanej lekcji. Informujemy wtedy pierwszą osobę na liście rezerwowej że lekcja jest dostępna.

Zasady rejestracji i udziału w lekcjach

 1. » REJESTRACJA « na lekcje przez Skype rozpoczyna się 8 września 2017 o godzinie 20:00 i trwa do wyczerpania wolnych miejsc.
 2. Rejestracji na lekcje dokonują nauczyciele, zapisując na nie grupy swoich uczniów (maksymalnie do 15 osób), w przedziałach wiekowych 12-15 lub 15+,
 3. W przypadku większości lekcji nie jest wymagana wcześniejsza znajomość danego języka.
 4. Na każdą z lekcji można zapisać tylko jedną grupę uczniów.
 5. Jeden nauczyciel może zarezerwować lekcje dla maksymalnie dwóch grup uczniów.
 6. W związku z ogromnym zainteresowaniem lekcjami, mogą w nich wziąć udział maksymalnie dwie grupy uczniów z jednej szkoły.
 7. Warunkiem udziału w lekcji jest dostęp do odpowiedniej infrastruktury informatycznej (sala komputerowa z dostępem do internetu, oprogramowanie Skype).
 8. Po rejestracji nauczyciel otrzyma dane kontaktowe lektora przeprowadzającego lekcję w celu ustalenia jej szczegółów. Zalecamy przeprowadzenie próby technicznej na kilka dni przez planowaną lekcją.
 9. Lekcje trwają 45 minut. W przypadku większości lekcji podane są szersze przedziały czasowe. Dokładny czas rozpoczęcia, zakończenia oraz trwania każdej lekcji mogą być dostosowane do potrzeb/możliwości danej grupy uczniów, w ramach danego przedziału czasowego. Szczegóły należy ustalić bezpośrednio z lektorem.
 10. Organizatorzy Europejskiego Dnia Języków nie zapewniają wsparcia technicznego. Wszystkie kwestie techniczne należy wyjaśnić z nauczycielem informatyki w szkole.
 11. W przypadku rezygnacji z udziału w lekcji, nauczyciel jest proszony o odwołanie rezerwacji za pośrednictwem platformy do rejestracji, bądź wysyłając email na adres edj.lekcje@gmail.com