Organizatorzy

Poniżej prezentujemy organizatorów oraz patronów medialnych Europejskiego Dnia Języków 2017 we Wrocławiu

organizatorzy

Alliance Française

American Corner

Bar Barbara

Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu

Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie

Cafethea

Centrum Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowianskiej

Club International Friends of Wroclaw

Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

Fundacja Bente Kahan we Wrocławiu

Fundacja „Pobliża”

Gimnazjum nr 30 we Wrocławiu

Instytut Filologii Słowianskiej

Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

Księgarnia Hiszpańska we Wrocławiu

Księgarnia Tajne Komplety

Liceum Ogólnokształcące nr VIII

Österreich Institut Polska Oddział we Wrocławiu

Mediateka – Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

Międzynarodowa Fundacja TERRA dla Pokoju i Tolerancji

Mleczarnia

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Oddział Wrocław

Società Dante Alighieri we Wrocławiu

Synagoga pod Białym Bocianem

Teatr Ad Spektatores

Uniwersytet Ekonomiczny

Wrocławski Dom Literatury

Wrocławskie Centrum Integracji Kultur TERRA przy Ognisku Kultury Plastycznej im. Gepperta

Zakład Ukrainistyki IFS Uniwersytetu Wrocławskiego