Uczeń wielojęzyczny – jak wspierać jego integrację, rozwój i potencjał językowy

Szkoła jest miejscem dla wszystkich dzieci – także tych mówiących w innych językach, pochodzących z obcych kultur, powracających z migracji, przyjeżdżających do Polski z różnych powodów i z różnym bagażem doświadczeń. Szkoła jest też najlepszym środowiskiem dla wspierania integracji cudzoziemców z polskim społeczeństwem.

Ale jak nauczyciel i wychowawca miałby sprostać tym wyzwaniom?

Podczas warsztatu omówimy metody pracy z grupą zróżnicowaną językowo i kulturowo, kładąc nacisk na praktykę oraz na szanse edukacyjne, jakie stwarza różnorodność językowa w szkole. Poddamy także analizie procesy grupowe w wielokulturowej i wielojęzycznej klasie – zastanowimy się, jak wspierać integrację dzieci cudzoziemskich, wzmacniać ich motywację do nauki, a także jak kształtować postawę otwartości na różnorodność wśród dzieci pochodzących z Polski.

Poprzez ten warsztat chcemy wspomóc nauczycieli w zdobyciu konkretnej wiedzy na temat wspierania rozwoju językowego dzieci mówiących w więcej niż jednym języku, przekazać wskazówki metodyczne oraz propozycje, jak ulepszać proces ich integracji w środowisku szkolnym.

Warsztat odbędzie się w kameralnej 15-osobowej grupie. Szczególnie zapraszamy do udziału nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół, którzy mierzą się z wyzwaniami pracy z uczniami-cudzoziemcami. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztacie.

Informacje o trenerce: Zuzanna Rejmer z Fundacji Polskie Forum Migracyjne, psycholożka międzykulturowa, trenerka i doradczyni w zakresie umiejętności społecznych i kompetencji międzykulturowych. Od 2004r. pracuje z osobami pochodzącymi z różnych kultur – wspiera młodych i dorosłych Polaków i cudzoziemców we wzajemnym poznawaniu się i czerpaniu z różnic kulturowych. Autorka wielu programów edukacyjnych wpierających integrację dorosłych oraz dzieci i młodzieży na styku kultur.

Data: 23. 09. 2019 r.

Godz. 9:00 – 15:45

Miejsce: Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16, Warszawa

Wydarzenie jest bezpłatne, ale obowiązuje rejestracja.

Formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków i jest ono organizowane przez Parlament Europejski, Biuro w Polsce.